Yayınlar

KİTAPLAR

  • Ekolojik (Organik, Biyolojik) Tarım – Prof. Dr. Uygun Aksoy/ Dr. Ahmet Altındişli ETO yayını – www.eto.org.tr
  • Ekolojik Tarım Eğitimi Ders Notları – Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) ETO yayını  – www.eto.org.tr
  • Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu – Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) ETO yayını  – www.eto.org.tr
  • Türkiye II. Ekolojik Tarım Sempozyumu – ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Seracılık ve Narenciye Araştırma Enstitüsü – Antalya ETO yayını  – www.eto.org.tr
  • Organik tarım – Dr. Erol YENİCE – Dr. Erol YALÇINKAYA – Gülay BEŞİRLİ – Dr. Hüseyin ÖZÇELİK – Mustafa GÖKÇE – Feyzullah KONAK – Doç. Dr. Serap SOYERGİN – Prof. Dr. Yılmaz ŞAYAN Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yayını  www.tb-yayin.gov.tr/yayinlar
  • Organik Tarım – Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) ETO yayını  – www.eto.org.tr
  • Organik Tarım – Tarım ve Köyişleri Bankalığı İzmir İl Müdürlüğü                                                           www.izmir-tarim.gov.tr/yayinlar/ttkitap.asp
  • Organik Tarım Sistemleri ve Çevre – Prof. Dr. Sücaattin Kırımhan  – www.kirimhan.com
  • Çevre ve Ekoloji – Mine Kışlalıoğlu – Fikret Berkes Remzi Kitabevi – www.remzi.com.tr
  • Sulak Bir Gezegenden Öyküler – Sargun A. Tont TÜBİTAK yayınları – www.tubitak.gov.tr

 

 SÜRELİ YAYINLAR