Mevzuat Değişiklik Haberleri

Yayınlanma tarihi: 25.01.2016

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de 24.01.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Emin İnağ, et ve et ürünleri tebliğinde değişiklik yapıldığını söyledi. EDESOB Başkanı İnağ, yaptığı açıklamada, et ve et ürünleri tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğin yayınlandığını hatırlattı. İnağ, “İlgili tebliği ile et ürünleri karkas etinden ya da sakatattan hazırlanabilecek, ancak dilli salam hariç olmak üzere fermante sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk, pastırma, kavurma, jambon, köfte, kanatlı köfte, döner, kanatlı döner ve emülsifiye et ürünleri gibi karkas etinden üretilen et ürünlerine sakatat katılamayacaktır. Sakatattan hazırlanan et ürünlerine ise karkas et katılabilecektir” dedi.

EDESOB Başkanı Emin İnağ, söz konusu değişiklik çerçevesinde esnafın üretimlerine dikkat etmesini gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak:Milliyet Gazetesi - 25.01.2016

Yayınlanma tarihi:04.01.2016

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 20 Aralık 2014 yılında yayımladığı ve bir yıl sonra 20 Aralık 2015`de yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliğinde yapılan değişikle yumurtaların üzerinde tek tek son kullanım tarihi ve işletme numarası yazılıyor olması gerekiyor!

İnsanların sağlıklı beslenmesi için günlük alması gereken proteinin önemli bir kısmını yumurta karşılayabilmektedir. Özelliklede çocukların zihinsel ve bedensel gelişimi için gerekli olan proteinin en az yarısı hayvansal esaslı proteinler olması gerektiği düşünülürse, yumurtanın önemi daha da fazla ön plana çıkmaktadır.

Bu kadar faydası olmasına rağmen hijyenik ortamlarda üretilip ambalajlanıp ve satışı yapılmayan yumurtalar ise, sağlığı önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Yumurta konusunda en önemli sorun ise özellikle kırık ve uygun ortamlarda muhafaza edilmeyen yumurtaların kullanılmasıdır. Bu durumda ki kırık yumurtalar mikrobiyolojik tehlikelere çok açık bir durum arzetmektedir. Bu yumurtaları kullanan insanlar gıda zehirlenmesi ile karşı karşıya kaldıkları gibi, diğer birçok hastalığa da korunmasız duruma gelebilmektedir.

Ülkemiz şartlarında bu tür yumurtaların en çok kullanıldığı yerler ise, özellikle bu yumurtaların daha ucuza satın alındığından dolayı, pasta ve pastacılık ürünleri üreten yerlerde olabilmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 20 Aralık 2014 yılında yayımladığı ve bir yıl sonra 20 Aralık 2015`de yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliğinde yapılan değişikle yumurtaların üzerinde tek tek son kullanım tarihinin ve işletme numarasının yazılıyor olması yumurtadan kaynaklı sorunları ortadan kaldırmak açısından önemlidir.

Ancak bu uygulamanın getireceği bazı sıkıntılarda mevcuttur. Birincisi bu uygulamaya küçük yumurta üreticisi, paketleyicisi ve köyde yaşayan küçük üreticinin kısa bir zamanda geçmesi zordur, çiftçi açısından ise nerdeyse imkânsızdır. Uygulamanın bu durumda kabul edilmesi kırsalda yaşayıp ta doğal ortamda ürettiği yumurtaları, çiftçinin satması ve yaşamını idame ettirmesi zorlaşacaktır.

Bu değişikliğe istinaden yumurtalarda bu işlemi yapmak için ek bir maliyetle makinalar alınmak zorunda kalınacaktır. Ayrıca işletmelerin işçilik maliyetlerinde de artış söz konusu olacaktır. Bu durumda yumurta fiyatlarındaki artış ise kaçınılmaz olacaktır.

Sonuç olarak sağlığın korunması için güvenilir yumurta üretimi ve tüketimi açısından faydalar sağlayacak bu uygulama diğer taraftan küçük işletmecileri ve çiftçiyi olumsuz etkileyecektir. Köy yumurtası ise hayal olacaktır.

Tüketici ise daha pahalıya yumurta tüketmek zorunda kalacaklardır. Zaten günlük olarak, gelişmiş ülkelerin çok gerisinde hayvansal protein tüketen ülke insanımız, daha az hayvansal protein tüketeceklerdir.

Çözüm olarak yumurta üretimi ve pazarlanmasında hijyen esaslarının ön planda tutulduğu bunu yaparken de küçük üreticiyi koruyacak tedbirlerin alınması gerektiğidir. Bakanlıkça Yapılacak denetimlerde, yumurtadan kaynaklı riskleri en aza indirecek şekilde denetimlerin sıklaştırılması gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki; Yapılacak hukuki düzenlemelerin her yönüyle etki analizleri yapılmadığında, geriye dönüşü imkânsız olumsuzluklar meydana gelebilmektedir.

Kaynak:TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası www.zmo.org.tr - 04.01.2016